Telefon 019-12 10 30
Mobil  070-555 55 52


Välkommen till Akva Terra AB 

Akva Terra verkar som konsult och entreprenör inom det hydrogeo-
logiska området.
Vår konsultativa verksamhet består bland annat av geologiska och
hydrogeologiska undersökningar för fastställande av jordlagerföljd,
grundvattenyta, vattenföring och strömningsriktning m.m.
Resultaten från undersökningarna anger förutsättningarna för ett
brunnsutförande och bedömd kapacitet, de utgör också underlag
för brunnsutformning, brunnstyp, dimension, filterlängd, slitsvidd etc.
Efter siktning av upptagna jordprover bestäms permeabilitet och
transmissivitet som ligger till grund för avsänkningsberäkningar.
Som entreprenör genomför Akva Terra borrningar för grundvatten-,
observations- och provtagningsrör samt rörfilterbrunnar i lösa jord-
lager. Borrningarna sker i huvudsak vid kommunala vattentäkter.

Mer än 50 års erfarenheter från brunnsborrningar
Vi på Akva Terra har verkat som konsulter och entreprenörer inom
det hydrogeologiska området sen 21 januari 1957.
En ansenlig del
av Sveriges kommunala grundvattenbrunnar är ett resultat av våra
insatser.