Telefon 019-12 10 30
Mobil  070-555 55 52


Uppdragsgivare och referensobjekt

Våra uppdragsgivare är i första hand Kommuner och konsultföretag.
I Sverige, från lappland i norr till Skåne i söder.
Vi utför också regelbundet uppdrag i vårt västra grannland.
Nedanstående förteckning är en del av vårt register över uppdrags-
givare, utförda brunnar, undersökningar och servicearbeten etc.