Telefon 019-12 10 30
Mobil  070-555 55 52


Våra tjänster

Undersökningar

Vi utför undersökningsborrningar för bestämning av jordlagerföljd och
vattenföring.
  

Brunnsutförande

Vi bygger formations- och grusfilterbrunnar i lösa jordlager.
Från 140 mm till 600 mm i diameter.
 

Observationsrör

Provtagningsrör för observation av grundvattenyta, gradient, flödesriktning, vattenprovtagning och lokalisering av eventuella föroreningar.
  

Rensningar

Vi genomför mekaniska och kemiska rensningar. Våra metoder är
bland andra manschettrensning, jetting och plunging
.

                                   

 

 

Stor brunn